Working Hours

เวลาทำการ วางบิล รับเช็ค

วันเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.
กำหนดวางบิล : ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14:00 - 16:00 น.
กำหนดรับเช็ค : ทุกวันที่ 20-21 ของเดือน เวลา 14:00 - 16:00 น.

กรณีวันวางบิลและรับเช็คตรงกับวันหยุดประจำปี หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์กรุณามาในวันทำการถัดไป

ฝากข้อความถึงเรา

ต้องการ *  Refresh Captcha  
ตัวอักษรไม่ตรงกับตัวอย่างหรือท่านไม่ได้กรอกตัวอักษร